Malaikat Pencari Orang Yang Berdzikir Kepada Allah

Malaikat pencari orang yang berdzikir merupakan para malaikat yang mencari orang irang yang berdzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Fudhail bin 'Iyadh berkata,
"Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang mencari kumpulan orang yang berdzikir kepada-Nya, maka perhatikanlah dengan siapa kamu ber majelis (duduk duduk)..."(Syarh I'tiqad Ahlis Sunnah wal Jama'ah)

LihatTutupKomentar