Malaikat As Sijjil

Malaikat As Sijilli adalah Malaikat yang memberitahukan kepada Harut dan Marut tentang makhluk yang pernah membuat kerusakan serta pertumpahan darah di bumi.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Ja'far Al Baqir, kisah ini ditulis pada kitab ’"Qashash Al Anbiyaa’" (Kisah Para Nabi dan Rasul), Kisah Penciptaan Adam, halaman 20 Karya Ibnu Katsir, tahqiq hadits Syekh Al Albani.

LihatTutupKomentar