Malaikat Az Zhil

Malaikat Azh Zhil adalah Malaikat yang mendampingi Nabi Ibrahim 'alaihissalam ketika berada dikobaran api ketika itu.

As Suddiy mengatakan,
"Saat itu Ibrahim didampingi Malaikat Azh Zhil (Malaikat Pemberi Naungan), sehingga saat itu Ibrahim yang berada ditengah kobaran api, pada hakikatnya berada di taman hijau. Orang orang melihatnya dan tidak mampu mencapai padanya dan ia pun tidak keluar untuk menemui mereka."
Kisah ini ditulis pada kitab "Qashash Al Anbiyaa’" (Kisah Para Nabi dan Rasul), Kisah Nabi Ibrahim Al Khalil, halaman 199 Karya Ibnu Katsir, tahqiq hadits Syekh Al Albani.

LihatTutupKomentar