Biografi Thawus

Nama lengkapnya Thawus bin Kaisan Al Khaulani Al Hamadani, biasa dipanggil Abu Abd Ar Rahman. Ia dilahirkan di Yaman pada tahun 33 Hijriyah. Ia berasal dari keturunan Persia.

Ia pernah bertemu dengan 50 orang sahabat Nabi ﷺ. Ia termasuk ulama dan mufti wilayah Yaman dan termasuk perawi hadits yang terkenal tsaqih. Hadits hadits riwayatnya diriwayatkan oleh pengarang Kutub As Sittah.

Ia menjalani hidup dengan sederhana dan zuhud, ia melakukan ibadah haji sebanyak 40 kali. Ia tidak pernah tidur di waktu sahur sampai meninggal. Ia pernah berkata, "Aku tidak suka melihat orang yang tidur di waktu sahur."

Ia tidak suka mencari muka di hadapan para raja dan gubernur. Ia adalah orang yang terkenal berani menasehati para penguasa.

Ibn ‘Uyainah pernah berkata, "Ada tiga orang yang tidak suka mencari muka di hadapan para penguasa, yakni Abu Dzar, Thawus, dan Ats Tsauri."

Ia pernah berkata, "Tidak sempurna ibadah seorang pemuda hingga ia menikah."

Ia meriwayatkan hadits dari Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah, Zaid bin Al Arqam, Ibnu Abbas, dan lainnya.

Thawus meninggal di Makkah saat menjalankan ibadah haji pada tahun 106 Hijriyah.

Kata Kunci:
biografi thawus bin kaisan, julukan thawus bin kaisan, kisah thawus bin kaisan, thawus, thawus artinya, thawus adalah, thawus samudra, malaikat thawus, maksud thawus, burung thawus, thawus bin kaisan, thaw us definition, thaw us history, imam thawus, imam thawus tentang tahlilan, ibnu thawus, thaw us in spanish
LihatTutupKomentar