Kisah Zainal AbidinNama lengkapnya Ali bin Husein bin Ali bin Abi Thalib Al-Qurasyi Al-Hasyimi, biasa dipanggil Abu Husein dan masyhur dengan nama Zainal Abidin, karena keta'atan dan kebagusan ibadahnya. Ia juga biasa dipanggil dengan Ali Al-Ashghar untuk membedakannya dengan saudaranya, Ali Al-Akbar.

Zainal Abidin lahir di Madinah pada tahun 38 Hijriyah, ia ikut bersama ayahnya dalam peristiwa Karbala. Saat itu, ia sedang sakit sehingga pasukan Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi tidak mengganggunya.

Ia adalah sosok yang terkenal bersahaja dan wara', ia juga secara rahasia menafkahi 100 keluarga di kota Madinah, informasi tersebut tidak diketahui oleh khalayak umum kecuali setelah ia meninggal.

Setiap kali ia berwudhu, maka warna kulitnya berubah menjadi kuning.

Suatu ketika keluarganya bertanya, "Mengapa hal itu selalu terjadi di saat engkau berwudhu ?"

Ia menjawab, "Tidakkah kalian tahu, di hadapan siapa aku hendak berdiri ?"

Ia meriwayatkan hadits dari ayahnya, Husein, dari Shafiyyah, Ummul Mukminin, dari Ibnu Abbas, dan Ummu Salamah.

Di antara perawi yang meriwayatkan hadits darinya adalah anak-anaknya, Az-Zuhri, Amr bin Binar, dan Hisyam bin Urwah. Para ulama sepakat, bahwa ia adalah sosok yang mulia dan tsiqah. Husein tidak memiliki keturunan, kecuali dari jalur Zainal Abidin.

Tentang Zainal Abidin, Az-Zuhri penah berkata, "Aku belum pernah melihat orang Quraisy yang lebih utama dan lebih pandai terhadap ajaran agama dari dia."

Zainal Abidin pernah berkata, "Ya Allah, janganlah Engkau tundukkan aku kepada hawa nafsuku, sehingga aku lemah menghadapinya dan janganlah Engkau tundukkan aku kepada makhluk, sehingga mereka menelantarkan ku."

Zainal Abidin meninggal di Madinah pada tahun 94 Hijriyah dan jasadnya dimakamkan di makam pamannya, Hasan bin Ali.

biografi zainal abidin, biodata zainal abidin, biografi ali zainal abidin, biografi imam ali zainal abidin, siapa zainal abidin, profil zainal abidin, s.a zainal abidin, zainal abidin wikipedia, kisah zainal abidin bin husain, kisah imam ali zainal abidin, kisah ali zainal abidin, kisah ali zainal abidin cucu rasulullah, kisah imam zainal abidin, kisah sultan zainal abidin, kisah sayyidina ali zainal abidin, kisah sayyid ali zainal abidin, kisah hidup ali zainal abidin, kisah ali zainal abidin bin husain.

LihatTutupKomentar