Kata Mutiara Ali bin Abi Thalib Tentang Munafik

"Kemunafikan seseorang adalah suatu kenistaan."

"Barangsiapa yang memujimu atas suatu kebaikan yang tidak ada padamu saat dia senang terhadapmu, maka dia akan mencelamu akan suatu keburukan yang tidak ada padamu saat dia membencimu."

"Orang-orang munafik mempunyai tanda-tanda yang dapat dikenali, yaitu penghormatan mereka adalah kutukan, makanan mereka adalah tuduhan, dan penghasilan mereka adalah korupsi. Mereka mengenal masjid hanya sebagai tempat pelarian, melakukan shalat hanya di akhir waktu. Mereka sombong, tidak mau bergaul dan tidak ikut dalam pergaulan. Provokator di malam hari, namun hiruk pikuk di siang hari."

"Ambillah hikmah kapan saja ia mendatangimu. Sebab, ada kalanya hikmah itu berada di dalam dada seorang munafik, maka ia akan meronta-ronta sehingga ia menjadi tenang setelah kembali berada di dalam dada pemiliknya (orang mukmin)."

"Ketahuilah bahwa orang yang memujimu atas apa yang tidak ada padamu, sesungguhnya dia juga menyampaikannya kepada orang lain selain dirimu, sedangkan pahala dan ganjarannya telah gugur darimu."

"Hati-hatilah terhadap kemunafikan di dalam beragama."

"Aku wasiatkan kalian, wahai hamba-hamba Allah ﷻ, dengan ketakwaan kepada Allah ﷻ dan aku peringatkan kalian akan bahaya orang-orang munafik. Sebab, mereka adalah orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, dan orang-orang yang tergelincir lagi menggelincirkan. Mereka adalah orang-orang yang berubah-ubah dalam bentuk yang beraneka warna (golongan) dan mereka berbicara tentang banyak hal. Mereka adalah kelompok setan dan anjing-anjing neraka, mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan setan itulah golongan yang merugi."
LihatTutupKomentar