Kisah 25 Nabi dan Rasul


Nabi dan Rasul


Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bertugas untuk memberi petunjuk kepada seluruh manusia tentang ke-esaan Allah Subhanahu wa Ta'ala (Tauhid) dan membina mereka agar melaksanakan ajaran-Nya. Ciri ciri Nabi dan Rasul telah dikatakan dalam Al-Qur'an,

"... ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan." (QS. Al-Ahzab : 39)

Perbedaan Nabi dan Rasul


Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah jika seorang Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan para Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada seluruh umatnya.

Para Nabi dan Rasul Allah memiliki 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, dan 1 sifat jaiz, yaitu,

Sifat Wajib Nabi dan Rasul


 1. Shiddiq (benar)
 2. Amanah (dapat dipercaya)
 3. Tabliqh (menyampaikan wahyu kepada umatnya)
 4. Fathanah (pandai / cerdas)

Sifat Mustahil Nabi dan Rasul


 1. Kizib (dusta)
 2. Khianat (curang)
 3. Kitman (menyembunyikan wahyu)
 4. Jahlun (bodoh)

Sifat Jaiz Nabi dan Rasul


 1. Aradhul Basyariyah (sifat-sifat sebagaimana manusia)

25 Nabi dan Rasul


Di bumi ini telah banyak Nabi dan Rasul yang telah diturunkan, tetapi yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah sebanyak 25 Nabi dan Rasul, yaitu,
 1. Nabi Adam Alaihis Salam
 2. Nabi Idris Alaihis Salam
 3. Nabi Nuh Alaihis Salam
 4. Nabi Hud Alaihis Salam
 5. Nabi Shaleh Alaihis Salam
 6. Nabi Ibrahim Alaihis Salam
 7. Nabi Ismail Alaihis Salam
 8. Nabi Luth Alaihis Salam
 9. Nabi Ishaq Alaihis Salam
 10. Nabi Yaqub Alaihis Salam
 11. Nabi Yusuf Alaihis Salam
 12. Nabi Syuaib Alaihis Salam
 13. Nabi Ayyub Alaihis Salam
 14. Nabi Dzulkifli Alaihis Salam
 15. Nabi Musa Alaihis Salam
 16. Nabi Harun Alaihis Salam
 17. Nabi Daud Alaihis Salam
 18. Nabi Sulaiman Alaihis Salam
 19. Nabi Ilyas Alaihis Salam
 20. Nabi Ilyasa Alaihis Salam
 21. Nabi Yunus Alaihis Salam
 22. Nabi Zakaria Alaihis Salam
 23. Nabi Yahya Alaihis Salam
 24. Nabi Isa Alaihis Salam
 25. Nabi Muhammad ﷺ

25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, 25 nabi dan rasul allah, 25 nabi dan rasul secara berurutan, 25 nabi dan rasul yang wajib diimani, 25 nabi dan rasul yang harus kita yakini dijelaskan dalam kitab, 25 nabi dan rasul apa saja, tuliskan 25 nabi dan rasul allah, urutan 25 nabi dan rasul allah, 25 nabi dan rasul beserta sifatnya, 25 nabi dan rasul berurutan, 25 nabi dan rasul beserta kisahnya, cerita 25 nabi dan rasul, cerita 25 nabi dan rasul lengkap, cerita 25 nabi dan rasul singkat, 25 nabi dan rasul dalam islam, 25 nabi dan rasul nya.

LihatTutupKomentar