Kisah Khadijah binti Khuwailid, Wanita Hartawan yang Meninggal Dalam Kesusahan

Suatu hari, seorang nenek datang menemui Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bertanya,
"Siapakah engkau wahai nenek ?"

Wanita tua itu menjawab,
"Aku adalah Jutsamah Al-Muzaniah."

Rasulullah ﷺ berkata,
"Wahai nenek, sesungguhnya aku mengenalmu. Engkau adalah wanita yang baik hati. Bagaimana kabarmu dan keluargamu. Bagaimana juga keadaanmu sekarang setelah kita berpisah sekian lama ?"

Nenek itu menjawab,
"Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik. Terima kasih, wahai Rasulullah ﷺ."

Tak lama kemudian, wanita tua itupun pergi meninggalkan Rasulullah ﷺ. Aisyah radhiyallahu 'anha yang melihat kejadian itu datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata,
"Wahai Rasulullah ﷺ, seperti inikah engkau menyambut dan memuliakan seorang wanita tua ? Istimewa sekali."

Rasulullah ﷺ menjawab,
"Ya, dahulu nenek itu selalu mengunjungi kami ketika Khadijah masih hidup. Sesungguhnya melestarikan persahabatan adalah bagian dari iman."

Setelah kejadian itu, Aisyah radhiyallahu 'anha berkata,
"Tak seorang pun dari istri-istri Nabi ﷺ yang aku cemburui lebih dalam dari pada Khadijah. Meskipun aku belum pernah melihatnya, namun Rasulullah ﷺ seringkali menyebutnya. Pernah suatu kali Beliau ﷺ menyembelih kambing, lalu memotong-motong dagingnya serta membagikannya kepada para sahabat karib Khadijah."

Jika hal tersebut disampaikan Aisyah, Rasulullah ﷺ menanggapinya dengan berkata,
"Wahai Aisyah, begitulah kenyataannya. Sesungguhnya darinyalah aku memperoleh anak."

Pada kesempatan lainnya, Aisyah mengatakan,
"Aku sangat cemburu dengan Khadijah karena sering disebut oleh Rasulullah ﷺ, sampai-sampai aku berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, apa yang engkau perbuat dengan wanita tua yang pipinya kemerah-merahan itu, sementara Allah ﷻ telah menggantikannya dengan wanita yang lebih baik ?"

Rasulullah ﷺ menjawab,
"Demi Allah ﷻ, tak seorang wanita pun lebih baik darinya. Ia beriman saat semua orang kafir, ia membenarkanku saat manusia mendustakan ku, ia melindungiku saat manusia kejam menganiayai ku, Allah ﷻ telah menganugerahkan anak kepadaku darinya."
LihatTutupKomentar