Sifat Mustahil Bagi Allah ﷻ

20 Sifat Mustahil Bagi Allah ﷻ

Sifat Mustahil Bagi Allah ﷻ - Ronies30


Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang mustahil bagi Allah ﷻ yang menjadi lawan dari pada 20 sifat yang wajib baginya. Maka dengan sebab itulah disebutkan dibawah ini sifat-sifat yang mustahil bagi Allah ﷻ satu persatu,

 1. Adam (Tiada)
 2. Huduts (Berubah-ubah / akan binasa)
 3. Fana (binasa)
 4. Mumathalatuhu Lilhawadith (Menyerupai sesuatu)
 5. Qiamuhu Bighairih (Berdiri-Nya dengan yang lain)
 6. Ta'addud (Lebih dari satu / berbilang)
 7. Ajzun (Lemah)
 8. Karahah (Tidak berkemauan / terpaksa)
 9. Jahlun (Bodoh)
 10. Al-Maut (Mati)
 11. Sami (Tuli)
 12. Al-Umyu (Buta)
 13. Al-Bukmu (Bisu)
 14. Kaunuhu Ajizan (Keadaan-Nya yang lemah)
 15. Kaunuhu Mukrahan (Keadaan-Nya yang tidak menentukan / terpaksa)
 16. Kaunuhu Jahilan (Keadaannya yang bodoh)
 17. Kaunuhu Mayitan (Keadaan-Nya yang mati)
 18. Kaunuhu Ashamma (Keadaan-Nya yang tuli)
 19. Kaunuhu A'maa (Keadaan-Nya yang buta)
 20. Kaunuhu Abkam (Keadaan-Nya yang bisu)

Sifat Harus Bagi Allah ﷻ

Adalah sifat yang harus pada hak Allah ﷻ hanya satu saja yaitu harus bagi Allah ﷻ mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu atau disebut sebagai mumkin. Mumkin adalah sesuatu yang harus ada dan tiada.

sifat mustahil bagi allah beserta artinya dan arabnya, sifat mustahil bagi allah ada, sifat mustahil bagi allah adalah, sifat mustahil bagi allah berjumlah, sifat mustahil bagi allah dan artinya, sifat mustahil bagi allah 20, sifat mustahil bagi allah dalam bahasa arab, sifat mustahil bagi allah disebut, sifat mustahil bagi allah ada 20, sifat mustahil bagi allah arab, sifat mustahil bagi allah ada 20 apa saja, sifat mustahil bagi allah adam artinya, sifat mustahil bagi allah adalah lawan, sifat mustahil bagi allah ada berapa sebutkan, sifat mustahil bagi allah beserta artinya, sifat mustahil bagi allah brainly, sifat mustahil bagi allah beserta dalilnya, sifat mustahil bagi allah beserta artinya brainly, sifat mustahil bagi allah beserta artinya dan arabnya brainly.
LihatTutupKomentar